Cennik

Podstawową zasadą Kancelarii jest nie narażanie klienta na koszty. W przypadku spraw, w których istnieje poważne ryzyko przegranej, ustalane jest wynagrodzenie na minimalnym poziomie. Jeżeli natomiast sprawa zakończy się sukcesem, ustalane jest dodatkowe wynagrodzenie – procent od wygranej kwoty, lub określona suma pieniężna za pozytywny wynik.

Zakres usług

I. Sprawy wymagające udzielenia pełnomocnictwa:

 • wstępna konsultacja, zapoznanie się ze sprawą oraz wycena prowadzenia sprawy są bezpłatne; w przypadku braku akceptacji warunków wynagrodzenia i zasad rozliczeń, istnieje możliwość bezpłatnej rezygnacji z usługi,

 

 • wynagrodzenie i zasady rozliczeń są indywidualnie ustalane z klientem – w zależności od rodzaju sprawy i stopnia jej skomplikowania.

 

 • istnieje możliwość rozłożenia na raty, lub odroczenia terminu płatności i rozliczenia po zakończeniu sprawy,

 

Wynagrodzenie jest ustalane ryczałtowo, lub za  poszczególne czynności.

 

W przypadku wynagrodzenia ryczałtowego, ustalana jest określona kwota pieniężna za prowadzenie całej sprawy – bez względu na liczbę pism procesowych i rozpraw.

Jest to preferowana forma rozliczenia w sprawach majątkowych.

 

W przypadku wynagrodzenia za poszczególne czynności, pobierane są opłaty po wykonaniu konkretnej czynności – na przykład po sporządzeniu pisma procesowego, po rozprawie sądowej, itd.

Jest to preferowana forma rozliczenia w sprawach karnych i sprawach niemajątkowych cywilnych (np. sprawy o władzę rodzicielską, o kontakty z dzieckiem, o przymusowe leczenie).

II. Udział w rozprawie sądowej:

 • w zależności od czasu trwania rozprawy: 150 – 300 zł.

W przypadku wynagrodzenia ryczałtowego nie są pobierane dodatkowe opłaty za udział w rozprawie sądowej.

III. Jednorazowe porady prawne – w zależności od rodzaju sprawy:

 • 15 minut: 20 zł –  40 zł
 • 30 minut: 40 zł – 75 zł
 • 1 godzina: 80 zł – 150 zł

IV. Jednorazowe pismo – w zależności od stopnia skomplikowania (typowego, lub nietypowego przypadku) oraz wagi sprawy:

 • pismo do sądu, lub urzędu z podpisem radcy prawnego: 150 – 700 zł,
 • wezwanie do zapłaty (bez uzasadnienia) z podpisem radcy prawnego: 50 zł,
 • pozostałe pisma z podpisem radcy prawnego: 100 – 500 zł,
 • pisma bez podpisu radcy prawnego: 50 – 250 zł.