Odszkodowania

Przemiany gospodarcze i zawiłości ustawodawcze w dziedzinie dochodzenia należności powodują, że na rynku pojawia się coraz więcej podmiotów odszkodowawczych, nie posiadających odpowiednich uprawnień w rozumieniu legislacyjnym. Brak uregulowania prawnego tego rodzaju działalności, wprowadza klientów w błąd. Ponadto, szereg nieprawidłowości zachodzących w postępowaniach takich organizacji niesie z sobą poważne konsekwencje materialne i pozamaterialne.

Sprawy z tytułu dochodzenia odszkodowań podlegają ściśle przepisom prawa cywilnego, determinuje świadczenie pomocy przez podmioty uprawnione. Pełnomocnictwo w takich postępowaniach, dochodzenie roszczeń i należnych prawe oraz przedstawicielstwo w sądzie, leży w zakresie kompetencji radcy prawnego i adwokata.

W Kancelarii zajmujemy się dochodzeniem roszczeń za szkody na osobie oraz majątkowe OC i AC, powstałe w wyniku wypadku (komunikacyjnego, w tym samochodowego, w zakładzie pracy oraz zdarzenia losowego). Pośredniczymy w sprawach o należności, przysługujące z tytułu umowy ubezpieczenia dobrowolnego. Świadczymy wsparcie w sytuacjach, które wynikają z niedopatrzeń i błędów medycznych. Działania Kancelarii oparte są o obowiązujące ustawodawstwo oraz stanowią oficjalną drogę pomocy prawnej zarówno dla osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych, w zakresie złożonych zagadnień odszkodowawczych prawa cywilnego. Pomagamy w zbieraniu informacji i sporządzaniu dokumentów związanych z dochodzeniem należności, wynikających z OC, AC i NNW oraz przy składaniu ich do odpowiednich instytucji przed upływem terminu przedawnienia.

Wybór pełnomocnika w sprawach o odszkodowania należy zawsze do pokrzywdzonego. Wiąże się on z prawami mu przysługującymi z tego tytułu, jak również obowiązkami, które spoczywają na jego osobie. Prawo do dochodzenia należności, przysługuje pokrzywdzonemu, bez względu na to, czy decyduje się on z niego korzystać. Ze względu na specyfikę zagadnienia, Kancelaria świadczy wsparcie w sprawach cywilnych każdemu, kto świadomie podejmie decyzję o dochodzeniu swoich praw oficjalną drogą, w poszanowaniu zasad społecznych oraz rodzimego ustawodawstwa.