Rozwody

Funkcjonowanie poprawnych relacji w obrębie gospodarstwa domowego, zależne jest całkowicie od zachowanych stosunków pomiędzy małżonkami i zażyłości kontaktów z dziećmi. Z uwagi na istotę wspomnianych stosunków prywatno-społecznych oraz ich podłoże ustawowe, są one przedmiotem ingerencji państwa na postawie norm prawnych.

Rozwody istnieją od zarania dziejów, a u ich podstaw znajduje się trwały rozkład pożycia, opartego na więzi fizycznej, duchowej i gospodarczej. Sprawy rozwodowe prowadzone są z orzekaniem o winie lub bez. Przypisanie winy, istotne w dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych następuje po udowodnieniu naruszeń kontaktów i obowiązków małżeńskich. Przyczyny rozpadu dzieli się na zawinione i niezawinione, jednak sąd może zaniechać orzekania o winie, o ile wystosowane zostanie zgodne żądanie obu stron.

Główne rozstrzygnięcia sądu w sprawach rozwodowych obejmują aspekty władzy rodzicielskiej i podziału kontaktów z dzieckiem małoletnim, przyznania alimentów oraz korzystania ze wspólnych nieruchomości po zasądzeniu rozpadu. Na wniosek stron, sąd może również orzekać w sprawach eksmisji, podziału majątku wspólnego oraz roszczeń alimentacyjnych dla jednej z nich.

We wszystkich sprawach rozwodowych, obejmujących walkę o władzę rodzicielską, sąd za argument niepodważalny stawia dobro dziecka oraz dąży do uregulowania jego sytuacji prawnej. Zarówno obowiązujące przepisy prawa, sędziowie oraz pełnomocnicy występujący po obu stronach, pomagają przetrwać czas rozstania i dochodzenia praw, regulujących między innymi tak delikatne kwestie, jak władza rodzicielska i kontakty z dziećmi.

W Kancelarii świadczymy pomoc prawną w postępowaniu przedsądowym i sądowym. Wspieramy w dochodzeniu władzy rodzicielskiej oraz uregulowaniu i egzekwowaniu kontaktów z dziećmi.

Świadczymy pomoc w regulacji prawnej i majątkowej, zajmując się komplementarnymi zagadnieniami prywatnoprawnymi, w tym dochodzeniem władzy rodzicielskiej i roszczeniami alimentacyjnymi, wynikającymi bezpośrednio z postępowania rozwodowego. Ponadto świadczymy wsparcie w późniejszym, oficjalnym i zgodnym z literą prawa egzekwowaniu nałożonego obowiązku alimentacyjnego.