Usługi prawne

Kancelaria świadczy pomoc prawną zarówno klientom indywidualnym, jak i podmiotom gospodarczym. Wsparcie to może mieć formę porady prawnej, sporządzenia wniosków i odpowiedniej dokumentacji, sporządzania opinii prawnej, a także reprezentowania interesów klienta w postępowaniu przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, Sądem Najwyższym czy też organami administracji państwowej oraz samorządowej. Mogą Państwo skorzystać zarówno z jednorazowego wsparcia, jak i z usługi stałej obsługi prawnej.

 

W zakres prowadzonych przez radcę prawnego spraw wchodzą odszkodowania i ubezpieczenia majątkowe (dochodzenie odszkodowań m.in. za błędy medyczne czy też utratę zdrowia w wypadku), ale nie tylko. Przeprowadzamy również rozwody oraz związane z nimi kwestie podziału majątku, władzy rodzicielskiej i alimentów. Mogą Państwo powierzyć kancelarii także sprawy spadkowe oraz sprawy gospodarcze. Siedziba kancelarii znajduje się w Wieliczce, aczkolwiek radca prawny podejmuje się prowadzenia spraw na terenie całego kraju.

Specjalizuję się w prowadzeniu następujących rodzajów spraw:

 • odszkodowania i ubezpieczenia majątkowe OC i AC (np. utrata zdrowia w wypadku, uszkodzony samochód, błędy medyczne, regres ubezpieczeniowy),
 • rozwody, władza rodzicielska, kontakty z dziećmi, alimenty,
 • spadkowe,
 • zniesienia współwłasności i podziały majątku,
 • zasiedzenia nieruchomości,
 • ustanowienie drogi koniecznej,
 • sprawy gospodarcze,
 • obsługa prawna przedsiębiorców,
 • sporządzanie umów,
 • windykacja należności,
 • egzekucje komornicze,
 • sprawy sądowe przeciwko ZUS (renty, emerytury, zasiłki),
 • obrona, lub występowanie w charakterze oskarżyciela posiłkowego w procesach karnych – głównie przestępstwa związane z wypadkami drogowymi, błędami medycznymi oraz przestępstwa przeciwko małoletnim dzieciom i rodzinie (znęcanie, molestowanie, niealimentacja, uporczywe nękanie, zaniedbanie obowiązku opieki).