Usługi prawne

Kancelaria świadczy pomoc prawną zarówno klientom indywidualnym, jak i podmiotom gospodarczym. Wsparcie to może mieć formę porady prawnej, sporządzenia wniosków i odpowiedniej dokumentacji, sporządzania opinii prawnej, a także reprezentowania interesów klienta w postępowaniu przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, Sądem Najwyższym czy też organami administracji państwowej oraz samorządowej. Mogą Państwo skorzystać zarówno z jednorazowego wsparcia, jak i z usługi stałej obsługi prawnej.

 

W zakres prowadzonych przez radcę prawnego spraw wchodzą odszkodowania i ubezpieczenia majątkowe (dochodzenie odszkodowań m.in. za błędy medyczne czy też utratę zdrowia w wypadku), ale nie tylko. Przeprowadzamy również rozwody oraz związane z nimi kwestie podziału majątku, władzy rodzicielskiej i alimentów. Mogą Państwo powierzyć kancelarii także sprawy spadkowe oraz sprawy gospodarcze. Siedziba kancelarii znajduje się w Wieliczce, aczkolwiek radca prawny podejmuje się prowadzenia spraw na terenie całego kraju.

Specjalizuję się w prowadzeniu następujących rodzajów spraw: